. Ulega rozwiązaniu z dniem 14 kwietnia 2007 roku na mocy porozumienia stron, tj. w trybie przewidzianym w art. 30& 1 pkt 1 k. p.

1 pkt 2 k. p. w razie wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron; art. 30 par. 1 pkt 1 i art. 36 par. 6 k. p. w sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę.
[Podjęcie pracy w formie telepracy] § 1. Jeżeli podjęcie pracy w formie telepracy następuje zgodnie z art. 677 § 1 pkt 1, informacja, o której mowa w art.
. w wyniku a) rozwiązania art. 30& 1 pkt. 1 a w rozwiązaniu umowy o pracę podane jest tak: likwidacja stanowiska pracy i właśnie z tego powodu.Umowy na mocy porozumienia stron (art. 30 par. 1 pkt. 1 kp), ale koniecznie z. Tj. Porozumienie stron lub 30& 1 pkt2-oświadczenie jednej ze stron, co jest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  jak brzmi artykuł 30&1 pkt1
Funky portal